Udgivet i

Mindeord: Richardt Lundby, Ebeltoft

En på alle måder ordentlig og omhyggelig partifælle

Søren K. Lauridsen, formand for Fællesledelsen i Syddjurs

Richardt Lundby, Ebeltoft

Det var med stor sorg, at vi i starten af maj i Socialdemokratiet i Syddjurs modtog meddelelsen om Richardt Lundbys død på Hospice i Rønde d. 4. maj – kun 75 år gammel. Meddelelsen kom måske ikke uventet efter Richardts langvarige sygdom, men alligevel var det et chok for os alle – også fordi vi havde mødt Richardt til vores udsatte generalforsamling i september 2020, hvor han på trods af sygdommen mødte op for at sende stafetten som kasserer for Fællesledelsen videre.

Richardt Lundby var født og opvokset i Thorsager og boede efter sit giftermål med Inger i mange år i Ryomgård, hvor deres to børn Tim og Mia også voksede op. Han blev tidligt uddannet automekaniker – også med basis i Teknisk Skole i Aarhus, hvor han senere blev ansat som underviser gennem mange år inden for netop de tekniske fag, ligesom han var forfatter af lærebøger og undervisningsvejledninger inden for området.

I Ryomgård var Richardt med til at oprette Fjernvarmeværket, hvor han blev den første bestyrelsesformand, ligesom han i den tidligere Midtdjurs Kommune var aktivt med i den socialdemokratiske partiforening sammen med Inger.

Senere flyttede Inger og Richardt fra Ryomgård til Søhusvej i Ebeltoft, hvor Richardt var meget engageret i arbejdet i Djursbo. Her var han i en periode fra 2015-2017 formand for hovedbestyrelsen i Djursbo – i nogle svære år med konflikter rundt omkring beboerdemokrati og ledelsesindflydelse i organisationen.

I april 2019 blev Richardt valgt som kasserer i Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs. Kort tid efter blev han desværre ramt af voldsom sygdom, men trods det blev han som kasserer, og han bevarede sit engagement i partiarbejdet, hvor han også i en periode var revisor i partiforeningen i Syddjurs-Vest og fortsat revisorsuppleant i Fællesledelsen.

Richardt var et meget engageret og pligtopfyldende menneske, som med sin ordentlighed og omhyggelighed udførte et stort arbejde i Socialdemokratiet og i partiets bagland. Han var på den ene side ydmyg over for det politiske arbejde, men han havde bestemt også sine meninger og synspunkter om både landspolitik og lokalpolitik, som han også gerne udtrykte på møderne i partiet. Han var en god og saglig debattør med stor interesse for økonomiske spørgsmål i forbindelse med det lokalpolitiske og det organisatoriske arbejde, ligesom han også var god til at stille kritiske spørgsmål om de økonomiske temaer.

Det er sådan vi kollegialt og menneskeligt vil huske Richardt Lundby i Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er gode minder, som vi vil gemme i vore hjerter og bruge som inspiration for hverdagen, politikken og det organisatoriske arbejde i partiet fortsat.