Mindeord: Ninna Thomsen

Ole Bollesen (S), borgmester i Syddjurs Kommune og Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs:

MINDEORD “Det var med stor sorg, at vi d. 24. maj i Socialdemokratiet i Syddjurs og i den socialdemokratiske byrådsgruppe modtog meddelelsen om Ninna Thomsens pludselige død kun 65 år gammel. Selv om vi godt vidste, at Ninna havde problemer med hjertet, så var ingen af os forberedt på en så pludselig død, der kom som et chok for os alle.

Ninna Thomsen var uddannet sygeplejerske og områdeleder i socialområdet i Norddjurs Kommune.

Ninna kom i byrådet i Ebeltoft for Socialdemokratiet fra 1993 og blev hurtigt formand for Socialudvalget og senere medlem af Økonomiudvalget. I 2005 var hun medlem af sammenlægningsudvalget for Syddjurs Kommune og fortsatte ind i den første nye kommunalbestyrelse efter kommunalreformen i perioden fra 2005-2009.

Da kommunens første borgmester Vilfred Friborg Hansen ikke genopstillede blev Ninna naturligt nok Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved valget i 2009. Det var på mange måder noget af en uriaspost, men efter den tumultagtige konstituering kunne Ninna dog bevare sin post som formand for SÆ-udvalget (Sundhed, Ældre, Social-udvalget).

Ninna var således i hele to valgperioder fra 2005-2013 formand for SÆ-udvalget. Både i kraft af sit personlige engagement og sin store faglige viden inden for området formåede Ninna at sørge for, at dette helt væsentlige område i Syddjurs Kommune var uhyre veldrevet, bl.a. med stor vægt på den forebyggende indsats. Netop i en overgangsperiode efter kommunalreformen var dette arbejde særdeles vanskeligt, fordi der netop på det social- og ældrepolitiske område var store forskelle på politisk praksis i de 4 ’gamle’ kommuner.

Gennem årene udførte Ninna også et kæmpestort arbejde for den lokale partiforening i Ebeltoft. Det var velstrukturerede og hyggelige møder, der altid foregik hjemme hos Ninna og gemalen Christian. Hun var sammen med Christian engageret i den lokale færgegruppe, og hendes store faglige viden om sundhed førte også til, at hun i en periode var med i Syddjurs Kommunes handicapråd og engageret i projektet Ebeltoft på skrump.

Ninna havde med sin store erfaring i kommunalpolitik samlet stor viden om, hvordan politikere arbejder, ligesom hun havde stor viden om Socialdemokratiets baggrund og historie. Det var en viden og erfaring, som hun gerne delte ud af til ’nye’ politikere, ligesom hun også gerne delte sin viden om det social- og sundhedspolitiske arbejde.

Ninna var en meget engageret politiker. Hun var både ildsjæl og dygtig til at organisere og strukturere det politiske arbejde. Hun formåede at holde de store linjer – selv i lokalpolitik. Hun arbejdede med stor omhyggelighed og var derfor både respekteret i den socialdemokratiske gruppe, men også hos de øvrige partier i byrådet. Hun var altid uhyre velforberedt og engageret, men også et medlem, der var i stand til at finde frem til alternative løsninger på ofte komplicerede sager.

Det er svært at forstå, at Ninna – dette levende og engagerede menneske – ikke er iblandt os mere. Hendes faglige grundighed og ærgerrighed inden for det social- og sundhedspolitiske område, som der er så stort behov for i politiske arbejde og i en politisk organisation, vil vi savne. Dette engagement skabte den faglige respekt som gennem samarbejdet med hende blev udvidet til også at omfatte en stor menneskelig respekt.

Det er sådan vi kollegialt og menneskeligt vil huske Ninna i Socialdemokratiet. Det er gode minder, som vi vil gemme i vore hjerter og bruge som inspiration for hverdagen og politikken fortsat.”