Kredsgeneralforsamling 2020

Nyheder

Nyvalgt formand blev Bente Nordbek fra Grenå efter Gert Schou som havde valgt at stoppe.
Nyvalgt til bestyrelsen blev også Carsten Hering Nielsen fra Grenå

Mødes hovedpunkt var valg af Regionskandidater og deres placering efter Niels Erik Iversen havde valgt ikke at genopstille.
Der var på forhånd indstillet 2 kandidater Niels Gyldenlund Mikkelsen og Else Søjmark
Den skriftlige afstemning bland de omkring 100 medlemmer der var mødt frem gav flest stemmer til Else som derfor får plads nummer 3 på den Socialdemokratiske liste og Niels får en plads som nummer 26.
Der er sideordnet opstilling så hvis alle der stemmer socialdemokratisk på Djursland stemmer personligt vel det give 2 mandater i Regionsrådet fra januar 2022.