KOMMUNALVALGET 2017 – DET STARTER NU!

Organisation

Socialdemokratiet i Syddjurs inviterer hermed pressen til kampagnestart forud for Kommunalvalget 2017. Det sker præcis 3 måneder før valgdagen, nemlig mandag d. 21. august kl. 16.00 – 17.30 i Cafeen i KulturHotellet i Rønde. Se vedlagte invitation.

Vi håber, at redaktionen har mulighed for at sende en repræsentant til kampagnestarten.

Omkring den tidligere udsendte kandidatliste med navnene på Socialdemokratiets 12 opstillede kandidater til kommunalvalget skal vi i øvrigt meddele, at vores mangeårige byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget Kai Petersen, Mørke, i løbet af sommeren har meddelt partiet, at han af helbredsmæssige grunde ikke ønsker at stille op til det kommende valg. Den meddelelse har vi naturligvis modtaget med beklagelse.

Når Socialdemokratiet fortsat har 12 kandidater, så skyldes det, at et af vores mangeårige partimedlemmer lærer Ole Hansen, Mørke, har indvilget i at stille op som kandidat til kommunalvalget, hvilket vi hilser med stor glæde. Ole Hansen er 52 år og lærer ved Skødstrup Skole.

Nærmere oplysninger:

Formand for Fællesledelsen Søren K. Lauridsen, tlf. 40147500.