Udgivet i

Kære Hornslet Distriktsråd: Tak for- –

af Ole S. Hansen medlem af PUK

Ole S. Hansen

Tak for jeres direkte opfordring til at lave et opkøb af to ejendomme beliggende på arealet mellem Tingvej og Kom-Bi.

Der er ingen tvivl om, at et strategisk opkøb af disse arealer vil være meget interessant i forhold til udvikling af et stort og visionært kulturhus.

Som mange på visionsmødet d. 30. juni udtrykte, var det vigtigt at et nyt kulturelt mødested skulle placeres i byens centrum. Det er vi enige i.

Vi oplevede også et stort engagement blandt de fremmødte borgere. Der var stor energi, og der blev formuleret mange spændende ideer. Vi håber, at mange vil engagere sig i den kommende proces.

At se de to grunde i sammenhæng med Kom-Bi er for os at se ideel. Både for at skabe mere liv til midtbyen, skabe mere rum til det nye kulturhus, men naturligvis også for skabe en facade mod det gamle rådhus og de grønne arealer overfor.

Om grundene konkret skal erhverves, skal jo afklares politisk og ikke forhandles i avisen. Men den socialdemokratiske gruppe mener, at et strategisk opkøb af de to ejendomme vil være fornuftigt og håber der kan samles et politisk flertal for dette.