Hvad med kulturen – i Hornslet?

Michael Aakjær

Jan Fischer

Af Michael Aakjær og Jan Fischer, Byrådsmedlemmer Socialdemokratiet

Gennem de sidste år har der været fokus på udvikling af Hornslet som by. På baggrund af en konkurrence i 2004 blev Tingvej moderniseret. I 2015 kom ”Helhedsplan for Hornslet”, hvor der var forslag til forbedringer omkring infrastrukturen, omlægning af Birkevej, stationsområdet, rådhusområdet med mere. I 2018 kom ”Hjerterum i Hornslet”, hvor formålet var at igangsætte en identitetsskabende byudvikling i nordbyen omkring stationen og i maj 2019 fik vi en ”Analyse af byens strategiske udviklingspotentiale”.

Fælles for de forskellige projektbeskrivelser er, at de alle ser potentialer i byen særligt i lyset af, at byen vokser lettere eksplosivt i disse år og måske indbyggermæssigt er på størrelse med Ebeltoft om 10 år. Det efterlader nogle tanker. Vi er naturligvis enige i potentialerne. Vi er glade for byens udvikling. Vi er glade for den kommende udskoling ved hallen. Vi er glade for den kommende børnehave på Rodskovvej. Vi tror helt sikkert området omkring Stationen bliver et godt sted at bo. Og hvor der vil være gode muligheder for fx at skabe plads til seniorboliger, som vi forudser, bliver en mangelvare i Hornslet. Men hvad er byens identitet. Vores bud er at den skabes ved fælles oplevelser, fælles referencer og et fælles kulturliv.

De seneste år er der også kommet flere indkøbsmuligheder i udkanten af byen, men hvad med midtbyen, der fortsat opleves af mange som byens hjerte. Vi er bange for at vi forsømmer og ikke får styrket mulighederne omkring Tingvej. En måde at styrke området er at styrke kulturlivet i bycentrum og en væsentlig måde at styrke kulturen er ved at borgerne inddrages. Derfor denne opfordring!

I planen fra 2015, var der et forslag om omlægning af pladsen foran rådhuset der bl.a. skulle invitere til ophold og gadesport – et interessant perspektiv. Hjerterum i Hornslet skulle trække byens borgere ud i det offentlige rum og sætte spot på hvad Hornslets identitet er. På side 7 er der en prik omkring Kombi, hvor der står Kulturcenter, men ellers er det mere stationsområdets integration i midtbyen der omtales.

Hvad byens identitet er eller hvorledes den skabes står ikke bøjet i neon i de nævnte skrivelser. Kulturlivet efterlades til at være opholdssteder i det offentlige rum.

Først med Analysen i 2019 er der levnet plads til en omtale af kulturspørgsmålet i lyset af det stigende indbyggertal. Der står bl.a. at Kulturskolen i de kommende år kan forvente at komme til at mangle lokaler. At det eksisterende bibliotek, der ligger i smukke bygninger, ikke har optimale faciliteter til større arrangementer og foredrag og at Kom-bi’s nuværende størrelse som kulturhus vil blive udfordret. Så hvad skal der ske – for noget skal der ske.

I Ebeltoft har et fantastisk borgerinitiativ skabt Maltfabrikken. Sammen med byens havn og turismen skaber det en identitet for byen. I Rønde har de mange ungdomsuddannelser været med til at skabe en identitet – hvad er Hornslets?

Kombi er byens kulturhus. Via byrådet har kommunen købt grunden ved siden af Kom-bi. Den skal i vores optik integreres i kulturlivet. Den er nu på baggrund af en konkurrence døbt kulturgrunden, men navnet alene gør den ikke til et kultursted. Den skal bruges, der skal aktiviteter til – men hvordan og til hvad skal den bruges. Vi er klar over, at der er initiativer i gang. Og vi er klar over, at Covid-19 blokkerer for nogle af initiativerne, men kære Hornslet, vi skal til at vågne op. Byrådet har afsat 18,5 mio. kr. til kulturudvikling i Hornslet.

Det er nu vinduet er åbent! Det er nu vi som borgere skal give vores holdning og bidrag til kende. Det er nu der skal sættes fingeraftryk og de gode forslag som I, kære Hornslet borgere har. Det er nu der er en oplagt chance for at udvikle kulturen i byen, få et samlingssted der kan rumme de mange forskellige aktiviteter som I ønsker. Kære borgere, handelsstandsforening, distriktsråd, ældreråd m.fl. hvad skal der ske med kulturen. Hvad ønsker vi? Dette er alle tiders chance!

I vores øjne er et udendørs mødested med bord-bænkesæt ikke nok. Lad os få skabt ideerne og stræbe højt. Skal der fx bygges sammen med Kom-bi en bygning, der kan rumme foredrag? Hvor Kulturskolen har til huse, hvor der er intelligente kvadratmeter så fleksible rum kan skabes, hvor folk kan mødes -småbørnsfamilier i dagtimerne, foredrag om aftenen, seniorcafe, kunstudstillinger og måske koncerter.

Hvis det skal ske, så skal der arbejdes for det. I fælleskab kan der skabes et mødested i forbindelse med Kom-bi på kulturgrunden, der vil tiltrække folk til området og give liv til kulturen, til Tingvej og til butikkerne.

Vi vil opfordre til, at I som borgere i byen, går aktivt ind i arbejdet og involverer jer i de kommende aktiviteter omkring skabelse af et stort aktivt kulturhus i Hornslet. Vi vil bakke op om det.