Hvad der også sker i en valgkamp

      Ingen kommentarer til Hvad der også sker i en valgkamp

af Anita Søholm kandidat til KV21

Anita Søholm

Lige nu kører den kommunale valgkamp på fuldt blus, og jeg har dage, hvor jeg føler, at jeg er lige
midt i orkanens øje. Valgdebatter, debatindlæg og gåture på gader og stræder væves ind i
hinanden og udgør en mangfoldighed af ordstrømme, følelser, meningstilkendegivelser og mimik.
Mange kommer til orde, og ytrer sig om det, der optager dem i hverdagen, og hvad de har af
ønsker og ideer til tiltag indenfor en mangfoldighed af politiske emner.
Men der er også en gruppe af borgere, der hverken er organiseret i foreninger eller organisationer,
ikke har en skarp pen, en højlydt retorik, eller har lyst eller mulighed for at deltage i valgdebatter,
men som alligevel har noget på hjertet, som de ønsker at få gennemført i kommunen.
I min valgkamp har jeg fået henvendelser fra en del borgere, og været i dialog med mange på min
færden i kommunen, der har berettet for mig, hvad de har af ønsker for deres liv fremadrettet i
Syddjurs Kommune. Og jeg lytter meget gerne, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at ønskerne bliver
realiseret.
Jeg kan eksempelvis nævne nogle ting, som jeg har bragt videre til forvaltningen i valgkampen. En
gruppe forældre til småbørn i Rønde vil gerne have skovlegepladsen i Rønde “moderniseret”. Der
mangler affaldsbeholdere, et generelt større opsyn med affald på pladsen, nyt flis som
faldunderlag og et par nye legeredskaber til de helt små børn, bl.a. en ny redegynge og en
rutsjebane. Alt er mindre tiltag, der kan realiseres indenfor det eksisterende budget, og som
forvaltningen har lovet bliver udført indenfor den nærmeste fremtid. I øvrigt var jeg selv – som
ansat i den daværende Rønde kommune, i 2005 projektleder på Rønde Skovlegeplads, der blev til
i et tæt samarbejde med lokale borgere i Rønde.
I Vrinners – hvor jeg selv bor, er beboerne bl.a. bekymrede for trafikken gennem byen. Udover at
have arbejdet for at få prioriteret trafiksikkerhedstiltag og cykelstiforlængelse i
mobilitetsplanlægningen og trafiksikkerhed i Natur, teknik og miljøudvalgets arbejde, så har jeg
også netop bestilt en trafikmåling til byen – noget som alle borgere i øvrigt kan gøre. I Rønde by er
trafikken også noget, der optager borgerne. Der bør laves flere sikre overgange med heller, så
man kan komme lettere over vejen. Jeg vil undersøge, hvorvidt der kan etableres svingbaner ved
Meny og ved busterminalen, der kan afhjælpe kødannelser.
Af nye borgerønsker, som jeg vil arbejde for fremadrettet, er fx et ønske fra flere borgere i Rønde,
om at få en indhegnet hundepark på de kommunale arealer bag Moesbakken, samt opstilling af
bænke langs stien op ad Djævlebakken, så man kan tage sig et hvil, når man går tur. Til
borgermødet på Rønde Høj- og Efterskole i denne uge, var der ligeledes et ønske om en
hundeskov i Kaløskovene. Jeg er allerede gået i dialog med forvaltningen om hundepark og
bænke på de kommunale arealer, måske der skal prioriteres nye midler til det, og jeg vil kontakte
Naturstyrelsen med henblik på en dialog om hundeskov i Kaløskovene.
Den sidste dialog jeg har haft, er med en gruppe borgere i Ebeltoft, der ønsker byhaver på nogle
af de kommunale arealer i byen. En fantastisk idé, som jeg vil bringe videre og arbejde for
fremadrettet.
Så kære borgere hold jer endelig ikke tilbage, hvis I har nogle ting på hjertet i Syddjurs!