Generalforsamling Syddjurs-vest 2021

Socialdemokraterne i Syddjurs-Vest 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Syddjurs-Vest onsdag den 2. juni 2021.

Mødet afholdes i 3F i Rønde kl. 19-22.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formand.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretning organisatorisk ved formanden.
 5. Beretning fra Byrådet.
 6. Årshjul for 2021/2022.
 7. Regnskab ved kasserer Søren Holmgaard.
 8. Forslag til kontingent.
 9. Indkomne forslag, skal være formand i hænde senest den 26. maj 2021.
 10. Valg

Følgende er på valg:

Formand for 2 år

Marianne Aakjær for 2 år

          2 suppleanter

          2 revisor:

          2 revisorsuppleanter

 1. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste den 26. maj 2021 på mail lilleranders25@gmail.com