Generalforsamling Fællesledelsen 2020

Aktiviteter Organisation

Socialdemokratiet i Syddjurs

Generalforsamling 2020

Anden del af den ordinære generalforsamling i Fællesledelsen afholdes mandag d. 7. september 2020 kl. 19.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

ENDELIG DAGSORDEN:

 1. Velkomst.  
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretninger:

Organisatorisk beretning for Fællesledelsen: Formand Søren K. Lauridsen.

Politiske beretninger:

 1. Byrådsgruppen: borgmester Ole Bollesen, gruppeformand Michael Stegger.
 2. Regionen: Niels Erik Iversen, medlem af Regionsrådet.
 3. Folketinget: Leif Lahn, MF.
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2019 og orientering om budget 2020. Kasserer Richardt Lundby.
 5. Indkomne forslag.
 6. Aktivitetsplan for 2020.
 7. Valg af Socialdemokratiets borgmesterkandidat frem mod Kommunalvalget 2021. Efter indstilling fra det nedsatte kandidatudvalg. UDGÅR – er behandlet som eneste punkt ved første del af generalforsamlingen d. 18. maj 2020.
 8. Valg i øvrigt:
 9. Valg af formand: Søren K. Lauridsen er på valg.
 10. Valg af kasserer: Richardt Lundby har meddelt, at han pga. sygdom ikke fortsætter, så der skal vælges ny kasserer for en 1-årig periode.
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Linda Brask, Kjeld Petersen.
 12. Valg af suppleanter: Rene Sørensen, Lars Breum.
 13. Valg af revisor: Hanne Konradsen.
 14. Valg af revisorsuppleant: Søren Holmgaard.
 15. Eventuelt.

Der var ikke indkommet forslag til punktet Indkomne forslag ved fristens udløb d. 10. april 2020.

                                                                                                             Søren K. Lauridsen

                                                                                                             Formand.