Generalforsamling 2018 Fællesledelsen

Aktiviteter Organisation

Socialdemokraterne i Syddjurs Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fællesledelsen mandag d. 9. april 2018 kl. 19.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretninger:

Organisatorisk beretning, fællesledelsen: Søren K. Lauridsen.

Politiske beretninger:

 1. Byrådsgruppen: Ole Bollesen.
 2. Regionen: Niels Erik Iversen.
 3. Folketinget: Leif Lahn.
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 og orientering om budget 2018. Kasserer Kirsten Frederiksen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fællesledelsens bestyrelse indstiller, at fællesledelsens vedtægt er den af Socialdemokratiet på kongressen godkendte standardvedtægt for 2016-2020, således at den kompetente forsamling fortsat er generalforsamlingen.
 7. Andre indkomne forslag.
 8. Aktivitetsplan for 2018: deltagelse i Stafet for Livet, arrangementer i samarbejdet med SF, EL og Alternativet, øvrige aktiviteter sker i de to partiforeninger efter aftale.

Formand: Søren K. Lauridsen, modtager genvalg.

Kasserer for en 1-årig periode: Kirsten Frederiksen, efter 1-årigt vikariat som kasserer, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Kjeld Petersen, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Gyldenlund, modtager ikke genvalg. I stedet foreslår Fællesledelsen: Anders Peter Rasmussen.

2 bestyrelsessuppleanter: Linda Brask, Grethe Nim.

Revisor: Benny Thomsen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Hanne Konradsen, modtager genvalg.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag skal indsendes til formanden på mail skl@post.cybercity.dk senest d. 31. marts.

                                                                                                             Søren K. Lauridsen                                                                                                     Formand.