Få nu gang i ”Ebeltoft i Udvikling”.

Linda Brask Kandidat til Syddjurs Byråd

Jeg har på sidelinjen fulgt arbejdet med projektet ”Ebeltoft i Udvikling”. Jeg deltog i stormødet der blev afholdt i Ebeltoft, og hvor alle de forslag som de frivillige har arbejdet med blev præsenteret. Jeg er imponeret over det arbejde alle disse ildsjæle har lagt i disse projekter.

Linda Brask Kandidat til Syddjurs Byråd

Hvordan kommer vi så videre er et nærliggende spørgsmål at stille. Flere mødedeltagere påpegede da også nødvendigheden af at der nu skal ske noget og sættes nogle konkrete tiltag i værk. Ebeltoft i Udvikling har for nylig sågar vundet en pris for at inddrage borgerne. Alene det bør få alle op af stolene, hvis man mener det alvorligt med borgerinddragelse.

Der er lavet en fin rapport med anbefalinger, og den har været præsenteret og drøftet i Byrådet.  Det skulle nødig blot ende med pæne hensigtserklæringer fra politikerne. Jeg håber ikke at processen sættes i stå eller på pause.  Det vil være synd og skam.

Efter kommunalvalget den 16. november er det ikke utænkeligt at sammensætningen af Syddjurs Byråd ser anderledes ud. Så vil jeg håbe at der her er mere vilje til at omsætte ord til handling, og komme i gang med at udmønte de midler der er afsat i både 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis 3 mio. og 5 mio.