Udgivet i

Det går godt i Syddjurs Kommune

Af Michael Stegger Jensen Borgmesterkandidat

Michael Stegger Jensen
Borgmesterkandidat

Med kort tid til kommunalvalget, er der gang i debatten om hvad der skal ske de kommende fire år. I dette debatindlæg vil jeg kort opsummere de resultater, der er opnået med en socialdemokratisk borgmester i de forgangne fire, og samtidig se frem mod de kommende år.

I ældreplejen har vi etableret selvstyrende teams. Det har været efterspurgt i mange år, at afbureaukratisere i den offentlige sektor. Her er vi igang med et forsøg, der forhåbentlig er det første af mange. Vi skal generelt sætte medarbejderne fri i planlægning af egen hverdag.

I den forgangne periode har der ikke været tale om skolelukninger. Hvor man hos vores naboer mod nord, har været tvunget til at lukke en skole, har vi i Syddjurs bibeholdt de ti folkeskoler og en specialskole i Pindstrup. De kommende år skal vi tilføre flere midler til skoleområdet, så vi får endnu bedre vilkår for lærere og elever.
I forbindelse med de seneste budgetvedtagelser har vi nået tættere på minimumsnormeringer i vores dagtilbud, så vi når det før det før vi skal i 2024. Det vil vi gerne nå i 2023.

Der er etableret et enestående kraftcenter indenfor kultur med Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi har ligeledes nye kulturcentre på vej i Ryomgård og Hornslet. Kulturen er vigtig for den gode hverdag i Syddjurs Kommune.
Niveauet er løftet indenfor biodiversitet. Blandt andet med en ambitiøs klimahandlingsplan, der sætter en bedre grøn retning for Syddjurs Kommune.
Vi har øget niveauet for borgerinddragelse. Særligt i forbindelse med planlægning af solceller, hvor vi med en forhøring fik borgerne tidligt inddraget.
Men også i forbindelse med lokalplan ved Ugelbølle, hvor vi i fællesskab med lokale ildsjæle fik vedtaget en løsning i fællesskab.

Vi har den højeste kassebeholdning i kommunens historie. Det er vi naturligvis tilfredse med. Det er medvirkende til, vi kan investere i byggerier og højne velfærden i de kommende år. Samtidig er det nødvendigt med en høj kassebeholdning, når man ser på prisstigningerne indenfor byggeri, der er vokset i tiden efter covid-19.
Vi sælger byggegrunde og har tilflytning til Syddjurs Kommune på et niveau, hvor vi er en af de mest attraktive kommuner i Østjylland.
Al snak om skattesænkning må ophøre. Jeg har endnu ikke mødt en tilflytter, der har set på skatteprocenten som kriterie for at flytte hertil. Det handler om gode dagtilbud og skoler, værdig ældrepleje, samt bevarelse af vores smukke natur.
Flere af ovenstående beslutninger er taget i fællesskab med andre partier. SF har været med til alle. Vi vil fortsætte med at søge aftaler, der rækker på tværs af alle partier.
Jeg synes disse resultater taler for sig selv, og håber du vil give mig din stemme til kommunalvalget d. 16. november.