Der er glemt noget i budgettet i Syddjurs kommune for de kommende år.

af Erling Mikkelsen nr.10 på den Socialdemokratiske liste KV21

Det må være en forglemmelse at denne cykelsti mangler:

Der er lavet en prioritering af kommende cykelstier i budgettet for Syddjurs kommune, kender ikke grundlaget for den prioritering som danner grundlaget – respekt for det. Den cykelsti der skal binde cyklisterne fra Aarhus sammen med Mols er fuldstændig glemt, strækningen fra Gl. Løgten Strandkro langs vandet – Følle strand op til Rønde som er porten til Nationalparken og en del af Marguerit ruten, den er ikke eksisterende i budgettet. Det er en fantastisk rute ud med udsigt til Mols og vandet. det er en meget vanskelig vej at cykle, selvom der er 40 km på strækningen, det en nok den vej der bruges mest af cyklister, hvis vi måler det på enheder der kommer cyklende, dem der færdes eller bor i området vil helt sikkert sige det samme, med manglende cykelsti.

Når vi er i gang med cykelstier, så er strækningen fra Kolind til Rostved en farlig vej for cykellister, der er overhaling forbudt på 50 % af strækningen, det giver ofte nogle farlige situationer når man cykler der, den strækning bør også prioriteres.

Kommende svømmehal i Rønde:
Rønde – er et vækstcenter central i Syddjurs kommune, en fantastisk handelsby, men også centrum for uddannelses by med op til 10 forskellige skoler i Rønde. Derfor skal der tages hul på planlægning af en kommende svømmehal i Rønde, der skal afsættes 500 t.kr. i budgettet til analysearbejde for de kommen år, for at få afdækket muligheder og behov, der er ingen tvivl om at en svømmehal vil forstærke tiltrækningskraften – på hele skoleområdet – tilflytning – turister samt brug af varmtvandsbade for lindring mm. hvor vi i dag kører bl.a. til Auning. I den analyse der skal udarbejdes, undersøges forskellige former for varmekilder – evt. returvarme til fjernvarmen. Der nedsættes en arbejdsgruppe som opstart med bruger og borgerinddragelse i starten af 2022.

Denne skitse er sendt ind til kommuneplanen 2020