Deltag i flygtningedebat 16.april 2018

Flygtningeudspil fra Socialdemokratiet ved Leif Lahn

Jeg glæder mig meget til at møde så mange af jer som muligt til debatmødet i Rønde efter kredsgeneralforsamlingen på mandag d. 16. april.

Som i jo sikkert ved, skal vi drøfte udlændinge politik, både i forhold til flygtninge og integration og hvad vi ellers har på hjertet inden for emnet.

Udlændinge politikken kommer til at fylde meget fra nu af og ind i det kommende folketingsvalg, og her vil jeg meget gerne høre jeres mening. Jeg vil komme med et oplæg, hvorefter der er fri debat og vi kan forsøge at gøre hinanden lidt klogere på det meget vigtige emne.

Jeg medsender her nogle fakta, samt overordnet spørgsmål som jeg ser det, og så kan vi evt. ud fra det diskutere.

Men som altid, er ordet frit og jeg er meget lyttende, men sikkert også talendeJ

Jeg glæder mig til en god debat med jer alle.

 

Overordnet holdning i forhold til udlændinge:

Vi skal som socialdemokrater være bevidst om, at folk forventer at vi har nogle gode bud på alle vigtige spørgsmål i forhold til samfundet. Det gælder ikke mindst i forhold til udlændinge og hvordan vi håndtere debatten nu og fremover. Udlændinge debatten fylder efterhånden meget i en del hjem og i diverse medier.

Helt overordnet skal vi som parti være garant for at hjælpe mennesker i nød, samtidig med at vi skal passe på Danmark. Vi må aldrig læne os tilbage og se på at folk lider og har det skidt, selvom de lever et helt andet sted i verdenen. Jeg mener faktisk vi både kan hjælpe mennesker i nød og passe på Danmark på samme tid, spørgsmålet er bare hvordan vi gør det bedst.

Det er netop den diskussion vi er nødt til at sætte på dagsordenen og jeg mener, at vi som parti skal være dem der går forrest i den debat.

 

Spørgsmål vi skal stille os selv og finde svar på:

Hjælper vi flygtninge på den rigtige måde som vi gør nu, eller kan det gøres bedre?

Er det stadig godt at være udlændinge i Danmark, og føler de at de er velkommen? Lever de i harmoni med os andre og sammen med os andre som meningen jo var?

Er vi gode nok til at integrere udlændinge, så de bliver en del af fællesskabet, og hvis ikke, hvordan gør vi så det bedre?

 

 

Lad os se på nogle fakta:

Flygtninge:

  • Mere end to millioner flygtninge og migranter er kommet til Europa de sidste år.
  • De fleste kommer fra Afrika, hvor befolkningen stiger med det dobbelt de næste 30 år, og hvor man forventer at antallet af flygtninge vil tage større fart de kommende år.
  • Flere end 10.000 mennesker har mistet livet eller er meldt savnet mens de flygter.

 

Hvor mange har vi i Danmark:

  • I Danmark har vi de sidste 10 år givet opholdstilladelser til 90.000 flygtninge og familiesammenførte, og givet 150.000 mennesker asyl.
  • I 2017 efterlyste politiet omkring 2.000 afviste asylansøgere i Danmark, og det skønnes, at mere end 20.000 indvandrere lever illegalt i Danmark.
  • Januar 2017 udgør indvandrere og efterkommere 13 pct. af befolkningen i Danmark og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige indvandrere blevet femdoblet.

 

Økonomi:

  • Leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark svarer til, hvad det koster at drive hele Kenyas flygtningeprogram, der hjælper ca. 600.000 udsatte flygtninge.
  • Det koster 220.000 kr. om året at indkvar­tere én asylansøger i Danmark. For de penge kunne vi i stedet finansiere skole­gang for 70 flygtningebørn om året.

 

Fokus på beskæftigelse:

Danskere i beskæftigelse 75% – Ikke vestlige indvandre 48% – Libanon 35% – Somalia 28% – Syrien 11%

7,9 procent af den samlede befolkning er på kontanthjælp – 25,5 procent af indvandrere med ikke vestlig baggrund er kontanthjælp.

Andelen af indvandrerfamilier med børn, hvor både mor og far er på kontanthjælp (oktober 2017): Par over 30 år med 1 barn: 53,3 procent.

Par med 2 børn: 54,3 procent. – Par med 3 børn: 66,1 procent. –  Par med 4 børn: 76,4 procent.

Ifølge Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der knap 23.000 indvandrerfamilier i Danmark med 3 børn eller flere.