Udgivet i

Budget forlig indgået for 2022


Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre ,Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgænger Michael Mikkelsen har indgået en aftale om Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

Læs teksten på:
https://presscloud.com/file/80/805522333211315/Budgetforlig_23-09-2022.pdf

Borgmester Ole Bollesen udtaler om budgetforliget:

 “Jeg er stolt over, at vi er 25 byrådsmedlemmer ud af 27, der er blevet enige om et budget i balance for 2022. Det er et budget med en solid kassebeholdning, hvor vi sikrer fortsat velfærd og større investeringer til skoler, institutioner og veje. I en situation, hvor en del af vores ambitioner bliver begrænset af de nationale aftaler for kommunernes økonomi, så er jeg meget tilfreds med resultatet. Jeg er også glad for, at der er blevet plads til flere tiltag for et bedre klima, øget bæredygtighed og biodiversitet. Jeg vil gerne takke forligspartierne for de gode og konstruktive forhandlinger, der har sikret en bred aftale.

Forligspartierne er enige om at indsatsen for klima, bæredygtighed og biodiversitet skal fortsætte på tværs af de kommunale fagområder. Blandt andet skal kommunens bilflåde på ca. 250 biler være fossilfri inden for de næste 4 år og den nye skole skal bygges bæredygtigt.

Den stigende befolkning øger behovet for langsigtet planlægning og forligspartierne ønsker derfor at der i 2022 indledes en visions- og udviklingsproces for kommunens udvikling de kommende år. I den forbindelse skal der gennemføres en analyse af de kommende års kapacitet og udgiftsniveau på ældre- og sundhedsområdet samt af behovet for et ændret boligudbud når antallet af seniorer stiger.

Forligspartierne har afsat ekstra midler til at tiltrække virksomheder til allerede udlagte erhvervsområder og til at understøtte iværksættere.”