Bestyrelsens beretning for året 2021.

Generalforsamlingen for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn 28. februar 2022

Foreningen har desværre også i år mistet medlemmer ved dødsfald æret være deres minde!

Allerførst må det være på sin plads her på vores generalforsamling, at sige tillykke til Molly og Benny Thomsen fra Ryomgård, til deres jernbryllup for en lille månedstid siden.
Det er i mine øjne en helt fantastisk bedrift som mange af os andre aldrig vil nå.
De har gennem rigtig mange år været trofaste støtter, og har deltaget aktivt med gode socialdemokratiske holdninger og en gang imellem holdt vores holdninger på et fast spor, det skal I/de have rigtig stor tak for. Stort tillykke.

Hvis vi kigger tilbage på året der er gået har vi alle været berørt og bremset i mange ting af den skide epidemi, som gennem de sidste to år har bremset vore fysiske handlefrihed.

Mødeaktiviteten har været begrænset og vores aktivitetskalender har haft det svært med aflysninger, fordi vi ikke har måttet være samlet.

Det har været skidt, men vi kan nu forhåbentlig begynde at se en ende på besværet og jeg syntes at vores regering har taklet hele forløbet til ug, på trods et par smuttere som vi alle kender.

De smuttere, har naturligvis i pressen givet en del skrammer som helt sikkert har resulteret i at en del, har vendt vores parti ryggen og som derfor har valgt enten at blive hjemme til kommunevalget, eller satset på en anden hest.

Så Kammerater, vi har altså alle sammen i tiden frem til næste valg, en stor i opgave i at få vendt den stemning.
Og vi har en stor opgave i at Leif Lahn og regeringen kan sætte sig til rette i ministerkontorene igen, om snart et år.

Hvis jeg skal gå lidt mere i detaljen har Året jo først og fremmest handlet om kommunalvalget og hvordan vi skulle få lagt skinnerne til at få Ebeltoft repræsentere i de fornemme stole på rådhuset.

Rene Sørensen til valgkamp 2021 sammen med Ole Bollesen

Der blev lavet rigtig mange aktiviteter, pølsevogn, cafemøder, delt helt vildt mange roser ud og vi havde besøg af selveste statsministeren, en hel håndfuld ministre, selv en prominent gruppeformand stillede op til en hel del, stort tak til Leif og resten af flokken fra borgen for at deltage.

Jeg tror der var en del, inklusive den lokale bladsmøre fra Lokalavisen der tvivlede og ikke gav Michael Stegger de store chancer for en borgmesterpost, men han sidder lige her, godt nok ikke med kæden om halsen, jeg ved faktisk ikke om sådan en findes, men stort tillykke til dig Michael.
Jeg er helt sikker på at du sammen med vores seks andre gode folk vil løfte opgaven til ug.

Hvis vi skal være lidt lokale så fik vi heldigvis vores medlem Anita på Mols ind med et flot personligt stemmetal, og stort tillykke til hende.

Sådan gik det desværre ikke her i Ebeltoft, det er helt sikkert noget vi i tiden frem til næste valg skal have styr på, så også kommunes største by får mindst en, helst to valgt ind, det må være vores helt store ambition.

Rigtig mange af vores medlemmer har i forbindelse med valget ydet en helt fantastisk indsats og kæmpe tak for det.

Der er også kommet en del indspark til hvordan vi kan arbejde bedre til næste gang, for det er nu vi skal i gang med at finde nye emner, og heldigvis har jeg fået en del henvendelser fra interesserede der har meldt sig klar, så jeg er rimmelig fortrøstningsfuld.

Vi fik jo desværre ikke en fra Syddjurs valgt ind i regionen.
Niels Gyldenlund fik et fornuftigt valg, men dog ikke nok til en plads. Tak til dig for en enorm indsats.

Vi må jo så sætte vores lid til Else Søjmark der fik et helt fantastisk flot valg. Stort tillykke til Else.

Der ligger nu nogle store opgaver med at få sundhedshuset i Grenå helt op i standard så vi ikke skal køre i timevis for en undersøgelse langt herfra.

Ligeledes er der hele den kollektive trafik, det er ikke nemt at komme frem i Syddjurs hvis man ikke er i besiddelse af et privat køretøj, det bør kunne forbedres.

Det sker jo somme tider her i livet, at der pludseligt sker noget, som ingen havde set komme, at fortiden stikker sit grimme fjæs frem.

Det ramte vores lille forening i slutfasen af valgkampen ekstra hårdt, og vores tidligere så afholdte formand gennem mange år i særdeleshed.

Det betød at han måtte sige farvel til både en byrådspost og chancen for endnu en omgang som kandidat, samt at han efter eget ønske måtte trække sig fra formandsposten i vores forening.

Jeg vil ikke her stå og sige at hele situationen, og forløbet er gået som det burde bestemt ikke, der er blevet begået en hel del fejl i kommunikationen hele vejen rundt.

Det ændre dog ikke på at Christian som et meget engageret menneske har været en stor drivkraft her i Ebeltoft og det vil jeg storsindet sige ham tak for.

Af personlige årsager måtte vores forenings mangeårige sekretær Lars Bakmann også her først i 2022 trække sig fra bestyrelsen tak for din indsats.

Disse omrokeringer har betydet at vore to suppleanter Pia Bak og Sigurd Gammelgaard er indtrådt i bestyrelsen med ny energi.

Arbejdsområder der har stået højt på vores liste i bestyrelsen igennem en del år, har været diskussioner om seniorboliger og nye fællesskaber, det bliver noget der bliver meget vigtigt da vi jo kan se store udfordringer på ældreområdet hvor der bliver mere og mere som bliver nedprioriteret af pleje og omsorg.

Derfor er det vigtigt at vi arbejder videre med at lave bofællesskaber så vi ikke alle sammen kommer til at side ensomt i hver vores lille toværelses uden den store kontakt til andre.
Så til dig Michael, få nu gang i noget med ældre boliger der også giver mulighed for forpligtende fælleskaber.

Efter en sej kamp er der åbenbart slået hul igennem til Mols-linjen om lidt mere sejlads mellem Sjællands Odde og Ebeltoft.
Det har resulteret i at der kommer daglig sejlads i sommerugerne 26-31 og en mulig option på mere. Det er glædeligt for os og for vores erhvervsliv.

Der er i det hele taget blevet meget stor bevågenhed på vores fantastiske natur og Djursland trækker rigtig mange turister til og benytter de gode faciliteter vi har til kultur og oplevelser.
Det giver selvfølgelig udfordringer på vores veje og lange køer ved udleveringen af nøgler til ferieboligerne, men det ser også ud til at der er mulige digitale løsninger på vej.

Jeg vil gerne løfte sløret for en diskussion vi i bestyrelsen har haft igennem et længere stykke tid.
Er vores lille forening bæredygtig på længere sigt, og er det ved at være tid til at snakke seriøst om vi skal bibeholde to foreninger med al den mødeaktivitet det medfølger, i øvrigt mange som er rene gentagelser.

Det vil jeg rigtig gerne have vi får en god snak om.

Der ligger et indkommet et forslag fra bestyrelsen, om vi skal nedsætte et udvalg der på lidt længere sigt arbejder for en fusion, ikke nu og her, men med en ordentlig og gennembearbejdet proces hvor vi afvejer fordele og ulemper.

Det er ingen hemmelighed at jeg har stået for at vi skal blive som vi er og at den lokale kultur er vigtig, men det kræver meget tid som en gang imellem kan virke lidt meningsløs.

Det er heller ingen hemmelighed, at det i en moderne verden er svært at få indpasset mødedage i en stram kalender især når en hel del er gentagelser.

Så derfor går vores forslag på.

At vi her på vores generalforsamling vedtager at vi får nedsat et udvalg der får drøftet, ikke kun bestyrelsen, men vigtigst vores medlemmer kan komme med forslag og gode idéer til, om det ikke er nu vi begynder at arbejder frem mod en sammenlægning.

Vi plejer jo på generalforsamlingen at komme med en aktivitets kalender, det har selvsagt været en svær opgave da vi jo ikke har kunnet vide om de ville kunne gennemføres.

Derfor vil jeg lade det blive en opgave som en ny bestyrelse skal tage fat på, gerne med indspark fra medlemmerne.
Der er rigtig mange emner der kan tages fat på

Ebeltoft i udvikling.
Seniorfællesskaber.
Lade standere.
Boformer.
Hvordan får vi flere medlemmer.
Omfartsveje
Og rigtig mange flere emner.

På bestyrelsens vegne.
René Sørensen, Konstitueret formand