Byrådsmedlemmer


Ole Bollesen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
Sdr. Molsvej 11
8420 Knebel
Tlf. 21 28 74 34
olebo@syddjurs.dk

Michael Stegger Jensen
Økonomiudvalget
Vestergade 7C, 1. th
8550 Ryomgård
Tlf. 28 26 55 77
micsj@syddjurs.dk

Jan Fischer
Formand  Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Fuglevænget 7
8543 Hornslet
Tlf. 20 82 55 21
jafi@syddjurs.dk

Ole S. Hansen
Udvalget for plan, udvikling og kultur

Tværvej 8
8544 Mørke
Tlf. 20 73 54 26
olsh@syddjurs.dk

Michael Aakjær
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Hændelshøj 14
8543 Hornslet
Tlf. 29 37 97 26
mica@syddjurs.dk

Christian Haubuf
Udvalget for familie og institutioner

Gustav Wieds Vej 30
8400 Ebeltoft
Tlf. nr. 21133415
ch@syddjurs.dk

Niels Gyldenlund Mikkelsen
Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedgaden 46 B
8410 Rønde
Tlf. 30 61 29 28
ngmi@syddjurs.dk

Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø
Skovgårdevej 31, Agri
8420 Knebel
Tlf. 24 26 51 74
anis@syddjurs.dk

 

Jeg er Niels Gyldenlund Mikkelsen

Stem personligt, stem på nr.5 på liste A

Mit navn er Niels Gyldenlund Mikkelsen og jeg er født, opvokset og skolet i Ugelbølle og Rønde.
Jeg sidder i Ugelbølle landsbyråd, er formand for Ugelbølle forsamlingshus, er aktiv i 3F og har stiftet samt været formand i DSU Syddjurs.
Jeg arbejder som svejser på Perstrup Beton Industri A/S. Jeg tror på at gøre noget aktivt for det deltagende demokrati og hver dag gøre en forskel for mine medborgere.

Mine mærkesager kan samles tre i overskrifter:

Familiernes Syddjurs: Pasning, folkeskoler, pleje og velfærd skal være i top, ellers lider hele familien. Jeg vil kæmpe for respekt for fagligheden i institutionerne, imod skolelukninger samt for bedre og mere hjælp til sårbare børn og unge.

Foreningernes Syddjurs: Frivillige foreninger og kulturliv skaber en mere lige og gladere befolkning. Klubber, foreninger, forsamlingshuse, råd og kreative organisationer skal have den hjælp, de fortjener. Jeg vil skabe to årlige projekter, der skal styrke foreningslivet.

Fremtidens Syddjurs: Der skal være plads til både landbrug og miljø, så Syddjurs kan være smuk og i vækst mange år frem og tiltrække unge mennesker og familier. Jeg ønsker bæredygtighed i landbruget, nationalparken og naturparker, samt at etablere ungdomsboliger og et kollegium tæt på transportmuligheder til Aarhus, så Syddjurs kan blive en del af væksten i Vidensdanmark.

Min drøm er som byrådsmedlem at genrejse tilliden mellem borgere og politikere. Jeg tror på, at selvom tilliden har set bedre dage, så kan den stadig genrejses. Vi skal blot gøre det, der har gjort Danmark stort: mødes i respektfuld dialog og lytte til hinanden. Dette vil jeg ikke blot gøre op til 21. november; jeg håber, at du vil være med til at holde mig op på det efter valget!

Tlf.: 30612928

Mail: niels.gyldenlund@gmail.com

Morgensejlads fra Ebeltoft og retur sejlads sidst på dagen

                                                             25-6-2017

Morgensejlads fra Ebeltoft og retur sejlads sidst på dagen

Arbejdsgruppen med dette mål har været samlet til sit første møde.

 

Arbejdsgruppen består af:

Sonja Kirkegaard, Finn KrugerJohnsen, Åge Schytt, Søren Ibsen, Niels Bak Jensen, Anne Mette Tolstoy, Camilla Rønde, Ninna Thomsen og Christian Haubuf.

 

Mange har derudover tilkendegivet, at ville være understøttende efter behov.

Mødet var konstruktivt og resultat rettet.

Første step er at:

  • Indhente faktuel viden om Molslinjens aftale med kommunen m.m

Inkl. hvor mange – der fra hvilke post numre – sejler fra Århus og Ebeltoft

  • Skabe kontakt til de mange interessanter, der har medlemmer der med fordel kan sejle til Odden fra Ebeltoft. Turist foreninger, erhvervsforeninger, distriktsråd, pensionistforeninger m.fl.

De positive tilkendegivelser til initiativet er mange og der er bl.a. indkommet adskillige forslag til, at lave en underskrifts indsamling.

De indkomne forslag indgår alle i arbejdsgruppens videre arbejde. Ideer modtages fortsat gerne.

Aftalte møder i gruppen er 23/8 – 12/9 – 26/9

På gruppens vegne
Byrådsmedlem
Christian Haubuf

Valgfolder fra Jan Fischer, Hornslet

Jan Fischer

Sammen om Syddjurs
Et grønnere Syddjurs
• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret
Et arbejdende Syddjurs
• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik
Et levende Syddjurs
• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper
Et lærende Syddjurs
• Ingen skolelukninger
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse
og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier
Et sundere Syddjurs
• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed
for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skoler
og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og
øge trafiksikkerheden
Et rigere Syddjurs
• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer
og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles
Jan Fischer Nr. 10 på listen
Sæt✘ved
Jeg er I dag medlem af byrådet i Syddjurs Kommune og medlem af økonomiudvalget
– beredskabskommissionen – Djurslands Udviklingsråd.
Jeg vil gerne fortsætte med at være jeres repræsentant for Hornslet &
Syddjurs.
 Vi fik Borgerservice – Kørekort & pas tilbage til Hornslet.
 Vi fik trafiklys og trafiksikring på Rosenholmsvej.
 Vi får mere jord til parcelhuse i Hornslet.
 Vi får omfartsvej ved Amaliegårdsvej og en ny bro.
Jeg vil i den kommende byrådsperiode arbejde for:
 Borgerindragelse, vi skal bruge borgerne mere.
 De bedste forudsætninger for nye tilflyttere.
 Flere penge og bedre fordeling af tilskud til foreninger & idrætsforeninger.
 Jobcenterfunktion i Hornslet.
 Ingen lukninger af brandstationer i Syddjurs, vi skal styrke de frivillige
brandmænd.
 Buskørsel i Syddjurs trænger til en kærlig hånd.
 Focus på de unge, flere lærepladser i Syddjurs Kommune.
 Flere social- og sundhedsassistenter & sygeplejersker i Syddjurs.
 Ingen besparelser på børne- og ældreområdet.
 Ingen skolelukninger i Syddjurs.
 Inklusion, vi skal vælge det rigtige i samråd med forældre og lærere.
 Der skal være pasningsmuligheder uden for normal arbejdstid.
STEM PERSONLIGT PÅ MIG
– JEG STÅR SOM NR. 10 PÅ LISTE A
Kontakt mig på:
Tlf. 20 82 55 21 – jafi@syddjurs.dk

Arbejdsgruppe, til fremme af daglige sejllaser Ebeltoft

Arbejdsgruppe, til fremme af daglige sejllaser Ebeltoft – tur / retur,
er nu sammensat

Af
Byrådsmedlem Christian Haubuf

Interessen vedrørende det at arbejde for at fremme daglige sejladser fra Ebeltoft til Odden og retur har været overvældende.
Jeg har modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser om ideen til daglig sejllads med muligheden for at lave en dagstur med afgang morgen og hjemkomst om aftenen.
En arbejdsgruppe på ti personer mødes for første gang torsdag d. 22-6. Dagsordenen for mødet omhandler bl.a. ideer til fremme af målet og en tidsplan for de handlinger, der skal føre til målet.
Jeg har tidligere forespurgt om Byrådet kunne gøre mere i denne sag. Svaret var, at muligheden for et positivt resultat vil være størst, hvis borgerne står sammen og retter henvendelse til Molslinjen.
Denne proces er nu ” søsat ”.
Arbejdsgruppen modtager gerne ideer på mail
ch@syddjurs.dk

Molslinjen bør sejle dagligt fra Ebeltoft

Molslinjen bør sejle dagligt fra Ebeltoft med mulighed for dagsture til Sjælland 

Jeg hører mange borgere fra Djursland og omegn, der efterspørger, at der sejles alle ugens dage fra Ebeltoft til Odden og retur. Daglig sejllads med muligheden for at lave en dagstur med afgang morgen og hjemkomst om aftenen.

Molslinjen oplyste til påske, at der sættes gang i sejladsen fra Ebeltoft til Odden i weekenderne med færgen Max Mols.

Den melding medførte glæde hos mange.

Ebeltoft har:

  • tyve minutters kortere sejltid til Sjællands Odde end fra Århus
  • en infra struktur der gør det lettere at komme til færgen, end det er i Århus
  • mange turister
  • et funktionsdygtigt færgeleje

Glæden var desværre ganske kort, da det viste sig, at indsættelsen af Max Mols fortsat ikke medfører sejlads fra Ebeltoft dagligt og at det fortsat ikke er muligt i weekenderne ,at komme frem og tilbage mellem Sjællands Odde og Ebeltoft samme dag.

Desværre sejles der udelukkende fra Ebeltoft – fredag, lørdag og søndag med afgangstider , der stadig  ikke giver mulighed for at sejle tur / retur samme dag . Med Molslinjens i alt 30 daglige afgange, må det være muligt at prioritere og planlægge, så der bliver daglig sejllads fra Ebeltoft til Odden på tider, der muliggør en dagstur til Sjælland/ retur.

Jeg har forespurgt om Byrådet kan gøre mere i denne sag. Svaret var, at muligheden for et positivt resultat er størst, hvis borgerne står sammen og i dialog med Molslinjen forsøger at fremme sagen.

Jeg stiller mig derfor gerne i spidsen for en gruppe af borgere, der sammen med mig er interesseret i, at arbejde for at fremme daglige sejllaser fra / til Ebeltoft

Hvis du er interesseret er du velkommen til at kontakte mig på mail ch@syddjurs.dk

Venlig hilsen

Socialdemokratisk Byrådsmedlem

Christian Haubuf

Kandidatlisten offentliggjort

Efter en urafstemning blandt de lokale medlemmer af Socialdemokratiet blev kandidatlisten til det kommende kommunalvalg offentliggjort på et pressemøde den 23. maj.

Der var 230 stemmeberettigede og 138 havde valgt at stemme.

Borgmesterkandidat Ole Bollesen blev valgt som nr. 1 på kandidatlisten for et årstid siden.
Nu har medlemmerne valgt:
2. Christian Haubuf
3. Michael Stegger
4. Anders Peter Rasmussen
5. Niels Gyldenlund Mikkelsen
6. Erling Mikkelsen
7. Michael Aakjær
8. Kirsten Frederiksen
9. Hans Chr. Baltzer
10. Jan Fischer
11. Michael Nielsen
Efter urafstemningen har Kaj Pedersen trukket sig og  2 mere opstillet
12. Ole S. Hansen
13. Anita Søholm

I forvejen var Niels Erik Iversen og Linda Brask valgt som Regionskandidater

Præsentation af Regionskandidat

Hvem er jeg
Jeg hedder Linda Brask, jeg kommer oprindelig fra København, nærmere betegnet bydelen Christianshavn, hvor jeg trådte min barndom og ungdomssko. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har i de seneste 13 år arbejdet som leder i den kommunale verden indenfor socialområdet.  Mit nuværende job er som leder af Socialcentret i Syddjurs Kommune. Jeg bor i Ebeltoft sammen med min kæreste Peter. Han er fra Esbjerg, så vi er beviset på at en vestjyde og en Kjøbenhavner godt kan være en godt match.

Hvorfor er jeg socialdemokrat og hvorfor er jeg stadig socialdemokrat
Jeg blev egentlig optaget af politik allerede i en ung alder. Med en opvækst i et typisk arbejderkvarter blev jeg bevidst om de forskelle og uligheder der er i samfundet, også selvom 1960´erne gjorde deres for at opgradere dem der havde mindst. Desværre viser statistikkerne stadig i dag, at børn født af socialt udsatte ikke har så store chancer for at få en god skolegang, at gennemføre en uddannelse og dermed blive aktive medborgere i vores samfund.

Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet i 1991, fordi jeg mente at det var det parti, som favner bredest og sikrer at også de svage i vores samfund har en stemme.

I 1993 blev jeg aktiv i København i kreds 2 (for øvrigt Staunings gl. valgkreds), og var bestyrelsesmedlem gennem mange år. Jeg har derfor et godt kendskab til det organisatoriske arbejde. Jeg var også i en årrække faglig aktiv, det var lige fra at være TR på en arbejdsplads til at være hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening.

Som min morfar altid sagde – Socialdemokratiet er det eneste anstændige parti man kan stemme på. Der er jeg enig med min morfar. Uanset om jeg gennem årerne ikke altid har været 100 % enig med partilinjen, så kunne jeg ikke drømme om at rende af pladsen.  Nej, man bliver og kæmper, argumenterer og gør sin indflydelse gældende.

Hvorfor stiller jeg op til regionen?
Region Midt med Bent Hansen i spidsen har formået at gøre det ganske godt. Region Midt ligger helt i top i Danmark på bl.a. hospitalsområdet og nyder stor opbakning, som man kan høre fra de tilbagemeldinger patienterne kommer med..

Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde i Region Midt og sørge for at nødvendige tiltag bringes ind i regionsrådet.

Jeg er optaget af mange politiske emner, men jeg vil her nævne tre ting i forhold til Region Midt der har min bevågenhed:

Ambulancetjenesten
Som kandidat for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune har det min bevågenhed, at vi får genoprettet akutberedskabet, og jeg håber der snart kan ansættes en læge.

Regionsrådet vil efter valget gå i gang med at analysearbejde vedrørende behov for akutredskab i hele regionen, og her vil jeg gøre mit til at der kommer spot på, og at man får kvalificeret de behov der er for akutberedskab på hele Djursland. Herunder skal man naturligvis også kigge på hvor akutberedskabet er bedst placeret.

Psykiske sårbare og udsatte
Det er en kendsgerning at psykiske sårbare og udsatte ofte bliver indlagt og genindlagt på såvel hospitaler som psykiatriske afdelinger.  Regionen har fokus på dette og der er allerede nogle forskellige samarbejder i gang mellem regionen og kommuner.  Det er et emne som jeg er optaget af, og jeg mener der er behov for at dette område bliver videreudviklet med gode projekter og initiativer der kan hjælpe disse målgrupper.

Sygehuse
Regionsrådet har i forbindelse med aftale om Budget 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er nu udarbejdet et forslag til en strategi for den regionale indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien bygger på sundhedsaftalen samt Region Midtjyllands målbillede. Strategien består af fire strategispor:

  • Sundhedsløsninger i og nær borgerens hjem
  • Nye samarbejdsformer på tværs af sektorer
  • Proaktiv og differentieret indsats
  • Nedbrydelse af strukturelle barrierer for det tværsektorielle samarbejde.

Det synes jeg lyder som en god strategi, og jeg vil nøje følge det kommende arbejde med hvordan denne strategi kan udmøntes.

Afrunding
Politik er en holdsport, og det synes jeg er vigtigt at sige højt, for selvom vi alle er forskellige og har forskellige interesser, så er det i sidste ende partiet og dens politik vi repræsenterer. Uanset placeringen på listen, så skal vi arbejde sammen. Jeg ved at der er mange der stemmer på Socialdemokratiet i både Nord- og Syddjurs. Og endda så mange, at det skulle række til begge kandidater.

Så lad og give den en skalle og få vælgerne motiveret til at de stemmer personligt. På den måde skulle det være muligt at både Niels-Erik og jeg kommer ind.