150år Jubilæum med Claus Jensen

      Ingen kommentarer til 150år Jubilæum med Claus Jensen

Formanden for Metal Claus Jensen fortalte med stort engagement om emnet ’Danmark som Produktionsland
De fremmødte lyttede med stor interesse på de planer arbejderbevægelsen i samarbejde med Socialdemokratiet har for også i fremtiden at have industrivirksomheder i Danmark.
Efter oplægget var der god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer.
Stor tak til Djurskredsen og bestyrelsen i Syddjurs-Vest for et veltilrettelagt arrangement.

Efter en kaffepause præsenterede Regionskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen sig selv og sine politiske mål for sit arbejde i det kommende Regionsråd