Udgivet i

150 års partihistorie fortælles og debatteres

Socialdemokratiet Djurskredsen afholder en ’Historisk aften’ i anledning af Socialdemokratiets og arbejderbevægelsens 150 års jubilæum i år.
Det sker ved et arrangement på 3F, Trekanten i Grenaa, torsdag den 30. september kl. 18.30-21.00.
Emnet for aftenens oplæg giver sig selv – det er ”Socialdemokratiets historie gennem 150 år”.

Carsten Hering
Henrik Nordbek
Søren K. Lauritsen

Oplægsholderen er Djurskredsens egen aktivitetssekretær, Carsten Hering, der netop er blevet optaget i partiets Underviser- og Trænernetværk.

Oplægget falder i tre dele:
Den lokale forankring; Demokratisk internationalisme og Velfærdssamfundet.

Efter oplægget serveres kaffe, hvorefter Djurskredsen har inviteret to af partiets rutinerede kræfter til at perspektivere og nuancere oplægget, og lægge op til debat med tilhørerne.

De to er historiker og lektor emeritus Henrik Nordbek, som mange nok vil kende fra hans mangeårige virke på VidenDjurs i Grenaa, samt rektor emeritus, Søren K. Lauridsen fra Syddjurs, tidligere rektor på Jydsk Pædagog-Seminarium og direktør i VIA University College – i dag forfatter og aktiv debattør.

”Dette er det tredje af i alt seks planlagte arrangementer, og det glæder mig, at vi denne gang kan aktivere tre lokale ildsjæle i det, der tegner til at blive en rigtig interessant aften”, siger Bente Nordbek, der er formand for Djurskredsen.
”Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen har haft mange sejre gennem historien, som mange i dag tager for givet og glemmer at andre har kæmpet for. Nogen endda, så blodet flød. Det vil tilhørerne blive mindet om i aftenens oplæg, og de tre herrer har lovet at stille skarpt på hvor det er, at partiet i dag har sine kampe og hvor de politiske emner brydes”.
Arrangementet er for medlemmer af Socialdemokratiet, men der er gratis adgang og er man ikke medlem når man kommer, kan det jo være, at man er det når man går? Alle er velkomne!